Landsmøde 2022

Landsmødet 2022 foregår i weekenden den 16. – 18. september 2022 i Hillerød.

ZONTA DANMARK LANDSMØDE/GENERALFORSAMLING 17. SEPTEMBER 2022

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetællere
 3. Registrering af stemmeberettigede delegater
 4. AD´s beretning – bilag (AD’s beretning, FA’s beretning, klubrapporter og landsudvalgsrapporter)
 5. Godkendelse af regnskaber
 6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 regnskabsår samt godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår samt rejserefusionspolitik
 7. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
 8. Godkendelse af kommissorium for Medieudvalget og Kvindepolitisk udvalg
 9. Indkomne forslag
  • Forslag 1 – Deltagelse i Folkemøde
  • Forslag 2 – Produktion af præsentationsvideo
  • Forslag 3 – Convention i Copenhagen 2028
  • Forslag 4 – Interdistriktsmøde i København 2025
  • Forslag 5 – Zonta says no/ fælles tema i november – gør Danmark orange
 10. Suppleringsvalg til stående udvalg
  1. Landsvalgudvalget 2/3 nye medlemmer
  2. Landsmedieudvalget 2 nye medlemmer
  3. Landsmedlemsudvalget 1 nyt medlem
 11. Eventuelt
 12. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

Bilag er udsendt pr. mail til delegerede

Nyheder

25. marts 2023

Et stort tillykke

Shideh Pourzahed fra Zonta Frederiksberg, er blevet udpeget af Børn- og Ungeministeriet under Undervisningsminister Mattias Tesfaye til Danmarks repræsentant i UNESCO Nationalkommission. Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s […]

Læs mere 5. januar 2023

Foregangskvinde på mange fronter fylder 75 år

Konsulent, professor Dorte Olesen, Gentofte, fylder 75 år den 8. januar Dorte Olesen blev kandidat i matematik og fysik i 1973 og strøg hurtigt ind i en videnskabelig karriere i […]

Læs mere 24. november 2022

Zonta Say’s No

Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women   Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.   […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.