Landsmøde 2021

REFERAT OG BILAG FRA LANDSMØDE 2021

Referat og bilag fra landsmødet findes i Zonta Danmarks dropbox

Gender Equality_UV platform LM_25.09.21_(7) (Ligger her som pdf men kan rekvireres som powerpoint)

Adresse: Hotel Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Datoen er lørdag d. 25. sept. kl. 11.00 – 16.00

Bemærk møde for førstegangsdeltagere, firstimere og delegerede kl. 10-10.45, hvor procedure og dagsorden gennemgås.

Rejsetilskud efter gældende regler: Bilag 6.1.2 Principper for udbetaling af tilskud til rejseaktiviteter til medlemmer af ZD

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. ADs beretning.

 • Klubbernes rapporter. 
  • Bilag 4.1 Zonta Klub Formandsrapporter 2021, samlet
 • Landsudvalgenes rapporter.
  • Bilag 4.2 Landsudvalgsrapporter samlet
 • ADs beretning
  • Bilag 4.3 AD beretning 21 07-09 pdf

5. Godkendelse af regnskaber.

  • Bilag 5.1.1 ZD regnskab 20-21 og budget 21-22 projekt bestyrelsens anbefaling til landsmødet (1)
  • Bilag 5.1.2 ZD regnskab 20-21 og budget 21-22 drift bestyrelsens anbefaling til landsmødet (1)
  • Bilag 5.1.3 ZD regnskab 20-21 og budget 21-22 balance bestyrelsens anbefaling (1)

6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år.

  • Budgetforslag indgår i bilagene under punkt 5.
  • Rejsetilskud. Under behandlingen af budgettet tages der også stilling til rejsetilskud fra Zonta Danmark

7. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen. 

8. Indkomne forslag. Sendes til AD Karen Marie Hougaard senest d. 26.07.21. kmho@outlook.dk

 • Gender Equality, økonomisk støtte
  • Bilag 8.1.1 GE Styregruppens forslag til landsmødet 2021 (4)
  • Bilag 8.1.2 GE Styregruppe og arbejdsgruppe_22.06.21
 • Nedsættelse af kvindepolitisk udvalg
  • Bilag 8.2 Forslag til landsmødet – kvindepolitisk udvalg 06-06

9. Valg af AD og vice-AD

10. Valg af landskasserer og suppleant

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Valg af stående udvalg

 • Legatudvalg 1
 • Legatudvalg 2
 • Medieudvalget
 • Medlemsudvalget
 • Repræsentation i Kvinderådet
 • Valgudvalget

13. Eventuelt

14. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde i Hillerød

 

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark

Nyheder

5. januar 2023

Foregangskvinde på mange fronter fylder 75 år

Konsulent, professor Dorte Olesen, Gentofte, fylder 75 år den 8. januar Dorte Olesen blev kandidat i matematik og fysik i 1973 og strøg hurtigt ind i en videnskabelig karriere i […]

Læs mere 5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere 24. november 2022

Zonta Say’s No

Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women   Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.   […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.