Landsmøde 2019

Landsmøde 2019 holdes i København den 15. september klokken 9-13

Firsttimer og fordelegeretmøde kl. 9-10.

Hotel Scandic, Sydhavns Plads 15, København SV

 

Referat og bilag fra landsmødet findes i Zonta Danmarks dropbox

 

ENDELIG DAGSORDEN
(alle bilag opdateret pr. 12. august 2019)

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetællere
 3. Registrering af stemmeberettigede delegater (bemærk deadline for indberetning af delegater er den 1.9.19)
 4. AD´s beretning 2018-19
  Bilag 4.1 AD aarsberetning 2019
  Udvalgsrapporter 2018-19
  Bilag 4.2 Landsudvalgsrapporter 2019, samlet
  Klubrapporter 2018-19
  Bilag 4.3 Klubformandsrapporter samlet
 5. Godkendelse af regnskaber
  Bilag 5.1 Zonta Danmark regnskab 2018-2019
  Bilag 5.2 Zonta Danmark regnskab ledelsespåtegning 2018-2019
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag til ændring af vedtægter for Zonta Area 01 Danmark § 8.7
   Bilag 6.1
   Bilag 6.1.2 Principper for udbetaling af tilskud til rejseaktiviteter til medlemmer af ZD
  2. Forslag til ændring af vedtægter for Zonta Area 01 Danmark § 8.8
   Bilag 6.2
  3. Forslag til ny udvalgsstruktur
   Bilag 6.3.1 Forslag til ny udvalgsstruktur
   Bilag 6.3.2 Forslag til kommissorium for legatudvalg 1
   Bilag 6.3.3 Forslag til kommissorium for Legatudvalg 2
   Bilag 6.3.4 Forslag til kommissorium for Projektudvalget 2019
  4. Forslag til kommisorium for Zonta Danmarks legat til kvinder i Håndværker/Erhvervsuddannelser EUD/EUX
   Bilag 6.4 Forslag til kommissorium for håndværkerlegat 2019
  5. Reviderede kommisorier
   1. Medlemsudvalg
    Bilag 5.1 Kommis. f Medl.udv. ændr mark m rødt-28.2.2019
   2. PR- og WEB-udvalg
    Bilag 5.2.1 Kommissorium web og pr opdateret 110619
    Bilag 5.2.2 Zontaklubber på fAcebook opdateret 110619
   3. Projektudvalg
   4. Scholarship-udvalget
    Bilag 5.4 Kommissorium for Scholarship Udvalget
   5. YWPA-udvalg
    Bilag 5.5 Kommissorium YWPA udvalget vedtaget på LAndsmøde 2012
   6. Valgudvalg.
   7. Repræsentation i Kvinderådet
    Bilag 5.7 Kommissorium for Zontas repræsentation i Kvinderådet
 7. Forelæggelse af budget og budgetoverslag for de kommende 2 år samt godkendelse kontingent for det kommende år.
  Bemærk, budgettet er en del af regnskabsbilaget under pkt. 5. Der er budgetteret med uændret kontingent.
 8. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
  Bilag 8 Indstilling vedrørende udlodning af midler fra projektkontoen, Zonta Danmark (1)
 9. Valg af AD og vice-AD
 10. Valg af Landskasserer og suppleant
 11. Valg af revisor og suppleant
 12. Valg af stående udvalg
 13. Eventuelt
 14. Tid og Sted for afholdelse af landsmøde 2020

Nyheder

25. marts 2023

Et stort tillykke

Shideh Pourzahed fra Zonta Frederiksberg, er blevet udpeget af Børn- og Ungeministeriet under Undervisningsminister Mattias Tesfaye til Danmarks repræsentant i UNESCO Nationalkommission. Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s […]

Læs mere 5. januar 2023

Foregangskvinde på mange fronter fylder 75 år

Konsulent, professor Dorte Olesen, Gentofte, fylder 75 år den 8. januar Dorte Olesen blev kandidat i matematik og fysik i 1973 og strøg hurtigt ind i en videnskabelig karriere i […]

Læs mere 24. november 2022

Zonta Say’s No

Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women   Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.   […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.