Landsmøde 2020

REFERAT AF LANDSMØDE 2020: 

Referat og bilag findes i Zonta Danmarks dropbox

Supplerende bilag vist på landsmødet den 14. november 2020:

Landsledelsens powerpoint: Landsmøde – PPpræsentation (1)

Afgående ADs beretning: Aarsberetning 2020

Reviderede slides:

Balance, drift, slide 4

Balance, projekt, slide 6

Reviderede økonomiske bilag:

Driftsregnskab 20-21 + budget 2

Balance 2019-20 drift og projekt 2

Budget 2020-21 og overslagsår, projekt 2

Ledelsespåtegning, regnskab, 2019-20 (3)

Revisionspåtegning, ZD 2019-20 (3)

Fremlagt under evt.:

Gender Equality_UV platform Zonta landsmøde_Rev 1

Brev til Klubberne_UV platform

 

Datoen er lørdag d. 14. november, kl. 11-16 – årsmødet afholdes virtuelt via Teams

Dagsorden

Endelig dagsorden publiceret tirsdag den 13. oktober 2020.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. ADs beretning. Bilag 4.1

· Klubbernes rapporter. Bilag 4.2

Bilag 4.2 Zonta-Lillebælt-Formandsrapport-2020  (manglede i bilag 4.2, oploadet 26.10.20)

· Landsudvalgenes rapporter. Bilag 4.3

5. Godkendelse af regnskaber.

Bilag 5.1 Regnskab 2019-20, projekt, endeligt

Bilag 5.2 Driftsregnskab 20-21 + budget endeligt

Bilag 5.3 Balance 2019-20, drift og projekt, endeligt

Bilag 5.4 Revisionspåtegning, ZD 2019-20

Bilag 5.5 Ledelsespåtegning, regnskab, 2019-20

6. Mål- og strategi for 2020 – 2022. Bilag 6.1

7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år. Bilag 5.2 Driftsregnskab 20-21 + budget endeligt

8. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen – kontoen er sat i bero

9. Indkomne forslag – ingen

10. Valg til stående udvalg – ingen

11. Eventuelt

12. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde – kort møde i 2021 – stort møde i 2022 i Hillerød

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark

Nyheder

25. marts 2023

Et stort tillykke

Shideh Pourzahed fra Zonta Frederiksberg, er blevet udpeget af Børn- og Ungeministeriet under Undervisningsminister Mattias Tesfaye til Danmarks repræsentant i UNESCO Nationalkommission. Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s […]

Læs mere 5. januar 2023

Foregangskvinde på mange fronter fylder 75 år

Konsulent, professor Dorte Olesen, Gentofte, fylder 75 år den 8. januar Dorte Olesen blev kandidat i matematik og fysik i 1973 og strøg hurtigt ind i en videnskabelig karriere i […]

Læs mere 24. november 2022

Zonta Say’s No

Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women   Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.   […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.