Landsmøde 2017

Landsmødet er Areas højeste myndighed. Ansvaret for og ledelsen af Landsmødet påhviler AD. Landsmødet afholdes hvert år i deptember eller oktober. Det arrangeres på skift af klubberne.

Manual for afholdelse af Landsmøde

Indkaldelse til Zonta Landsmøde den 30. september 2017 kl. 10.00.

Landsmødet afholdes på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25 i Middelfart

 

NB: Kl. 9.00 er der særskilte møder for henholdsvis delegater, first-timers og klub-webmasters.

REFERAT LANDSMØDE 2017 HER

Dagsorden

Dagsorden Zonta landsmøde 2017

Åbning af Landsmødet

Area Director Lisbeth Løvenov

Governor Ingibjörg Elíasdóttir

Prisuddelinger

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetællere
 3. Registrering af stemmeberettigede delegater
 4. AD’s beretning v/ Lisbeth Løvenov
 5. Godkendelse af regnskaber 2016-2017 v/ Landskasserer Mette Kloster Blom.
  Bilag 5.1: Regnskab 2016-17 150817
 1. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen 
  1. Forslag om donation til GirlTalk v/Projektudvalget.
   Bilag 6.1: landsmøde 2017_forslag_girltalk
  2. Kvinderådet’s ansøgning om støtte til en tværpolitisk kampagne op til kommunal- og regionrådsvalget i november v/Projektudvalget.
   Bilag 6.2: landsmøde 2017_forslag_kvinderådet.docx
 1. Indkomne forslag
  1. Forslag til revidering af vedtægter vdr. Landswebmaster.
   Bilag 7.0: Forslag til ændring af vedtægter
  2. Forslag om revideret kommissorium for projektudvalget.
   Bilag 7.1: Landsmøde 2017_bilag_Komissorium for Projektudvalget for Zonta Danmark
   Bilag 7.2: landsmøde 2017_efterretning_kommissorium for landsprojektudvalget.docx
  3. Forslag om revideret kommissorium for PR- og Webudvalget.
   Bilag 7.3: Kommissorium web og pr opdateret 291116
 1. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år v/Landskasserer Mette Kloster Blom
  1. Bilag 8.1: Budget 2017-18-19 Rejsekassen 130617
  2. Bilag 8.2: Budget AD SU og Projektkontoen 2017-18 130617
  3. Bilag 8.3: Budget AD SU og Projektkontoen 2017-18 130617 med tværpolitisk og Girl Talk (3)
  4. Bilag 8.4: Budget AD SU og Projektkontoen 2017-18 130617 med Girl Talk
  5. Bilag 8.5: Budget AD SU og Projektkontoen 2017-18 130617 med tværpolitisk
 1. Valg af AD og Vice-AD
 2. Valg af landskasserer og suppleant
 3. Valg af revisor og suppleant
 4. Valg af stående udvalg
 5. Eventuelt
 6. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde

 

Lisbeth Løvenov, Area Director

/opdateret tirsdag den 29.08.17. Marianne Due, landswebmaster.

Nyheder

25. marts 2023

Et stort tillykke

Shideh Pourzahed fra Zonta Frederiksberg, er blevet udpeget af Børn- og Ungeministeriet under Undervisningsminister Mattias Tesfaye til Danmarks repræsentant i UNESCO Nationalkommission. Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s […]

Læs mere 5. januar 2023

Foregangskvinde på mange fronter fylder 75 år

Konsulent, professor Dorte Olesen, Gentofte, fylder 75 år den 8. januar Dorte Olesen blev kandidat i matematik og fysik i 1973 og strøg hurtigt ind i en videnskabelig karriere i […]

Læs mere 24. november 2022

Zonta Say’s No

Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women   Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.   […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.